• Хардуер

  Вид услуга цена лв
  Сглобяване/ разглобяване на компютър. 25.00
  Сглобяване/ разглобяване на лаптоп. 40.00
  Хардуерна профилактика на компютър /почистване на всички компоненти, смазване на охладителите /когато е възможно/ проверка за повредени ел. компоненти 40.00
  Хардуерна профилактика на преносим компютър /почистване на всички компоненти, смазване на охладителите, когато е възможно, проверка за повредени ел. компоненти/ 60.00
  Диагностика на модул/компонент - тестване 8.00
  Диагностика на компютър /заплаща се само при отказан или невъзможен ремонт; не включва отваряне и сглобяване/. 20.00
  Смяна/ добавяне на компонент. 8.00
  Инсталиране на периферия-принтер,скенер, web-камера и др. 12.00
  Смяна на дисплей на преносим компютър /цената не включва матрицата/ 45.00
  Асемблиране на компютърна конфигурация (с компоненти на клиента) 30.00
  Асемблиране на компютърна конфигурация (закупена от "Edi Computers")

  0.00

 • Софтуер

  Вид услуга цена лв
  Инсталиране на WINDOWS XP/Vista/7/8/10/11 + инсталиране на драйвери 50.00
  Преинсталиране на WINDOWS XP/Vista/7/8/10/11 + драйвери (без запазване на данните) 50.00
  Преинсталиране на WINDOWS XP/Vista/7/8/10/11 + драйвери (със запазване на данните) 65.00
  Инсталиране на базов пакет софтуер (антивирусни, архиватори, мултимедия, chat програми, браузъри и др.) 25.00
  Инсталиране на MS Office 2003/2007/2010/2013/2016 15.00
  Инсталиране на Антивирусна програма 15.00
  Почистване от компютърни вируси и злонамерен софтуер (ако е възможно) 20.00-50.00
  Възстановяване на изтрити файлове на 1GB (ако е възможно) 15.00
  Инсталиране на драйвер за компонент 12.00
  Инсталиране на периферия-принтер,скенер, WEB-камера и др. 12.00
  Настройка на BIOS на стационарен или преносим компютър 10.00
  Инсталиране на Linux / DSM ОС 60.00
  Настройка на Linux / DSM ОС 200.00
 • Мрежа и окабеляване

  Вид услуга цена лв
  Настройка на обикновен рутер за дома / офиса 25
  Проектиране на домашна / офис мрежа По договаряне
  Окабеляване/цена на метър - зависи от спецификата на обекта/ 1.80
  Монтаж на розетка 7.20
  Полагане на кабел в кабелни канали /цената не включва монтаж на кабелните канали/ 1.80
  Монтиране на кабелни канали /цена на метър/ 7.20
  Монтиране на FTP или UTP накрайник- крипване - бр 2.00
  Изтегляне на кабел в тръби  /цена на метър/ 2.00
 • Посещение на адрес

  Вид услуга цена лв
  Посещение при клиент в София (в рамките на града, заградени от околовръстно шосе) 20.00
  Посещение при клиент в София (до 15 км. от околовръстно шосе) 30.00
  Посещение при клиент извън София (над 15 км. от околовръстно шосе) по договаряне

- EdiComputers Ви предлага хардуерни и софтуерни услуги от квалифицирани специалисти. За всички неупоменати в ценовата листа услуги цените са по договаряне.

- EdiComputers си запазва правото да променя посочените цени без предупреждение.